Het kan anders!

Zondag  3 januari 2016... Weer eens tijd om even terug te blikken op het voorbije jaar en vooruit te blikken in het nieuwe jaar... Midrashram wil zich op een beperkte en minimalistische wijze invoegen in het grotere wereldgebeuren en op bescheiden wijze een eigen steentje bijdragen aan de beweging in de richting van een humanere wereld. … Lees verder Het kan anders!

Midrashram: betekenis

Vzw Midrashram werd opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht.  De naam geeft aan van waar de inspiratie komt, wat de inhoudelijke richting is en het na te streven doel. De inspiratie vindt haar oorsprong in het levenswerk van de Nederlandse generalist Henri Van Praag (1916-1988). Op theologisch en wereldbeschouwelijk vlak ijverde hij enerzijds als jood … Lees verder Midrashram: betekenis